Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod adresem email sklep@pfconline.pl

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail:  sklep@pfconline.pllub telefonicznie: 606 250 259, 608 647 700, 602 533 218. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

ZWROTY I WYMIANY

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu atr.22(1) Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego pfcoutlet przysługuje, na podstawie przepisów prawa- prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podawania przyczyny w terminie opasanym poniżej. Oświadczenie o odstąpienia od umowy powinno być wysłane wraz z towarem na poniższy adres:

Powierza Family Company Sp. z o.o.

Galeria Saska

Zwycięzców 28 lokal 28

03-938 Warszawa

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta tworu.

Zwroty nie będą uwzględnianie jeśli:

  • towar nosi ślady użytkowanie , jest niekompletny oraz nie posiada oryginalnego opakowania,
  • nie zostało dołączone oświadczenie z podpiętym oryginalnym dowodem zakupu

W przypadku odstąpienie od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za nie zawartą. Zwrot świadczeń odbędzie się analogicznie do dokonanej płatności, w przypadku płatności przy odbiorze zwrot nastąpi na podane przez klienta w oświadczeniu konto bankowe. Zwrot powinien nastąpić w terminie do 14 dni.

W sytuacji gdy klient chce dokonać wymiany na inny model bądź rozmiar proszę o wypełnienie i wysłanie formularz wymiany i wysłanie go na adres e-mail sklep@pfconline.pl

Kosztem zwracanego towary obciążony jest klient, nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.