REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO pfconline.pl

Definicje

 • Sklep- serwis internetowy umożliwiający zamawianie produktów pod adresem www.pfconline.pl, należącym i prowadzonym przez:

         Powierza Family Company Sp. Z o.o.,

         Ul. Zwycięzców 28 lokal 28, 03-938 Warszawa

       

wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. pod numerem KRS 0000155349, NIP 113-18-79-182, REGON 012664570.

 • Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną dokonująca zakupu w sklepie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak również państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Asortyment- towar bądź usługa oferowana przez pfconline klientowi.
 • Rejestracja- proces zakładania konta przez klienta, za pomocą którego podając swoje dane może on dokonywać zakupów towaru oraz śledzić historie swoich zakupów.

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Powierza Family Company Sp. Z o.o. a klientem.
 • Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 • Zakup w sklepie pfconline oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Składanie i realizacja zamówień

 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepi pfconline jest rejestracja w jego ramach.
 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.
 • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • Złożenie zamówienia w sklepie pfconline jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
 • pfconline może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości jego zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym  dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez pfonline za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię pfconline.

 • Zamówienia na towary dostępne w sklepie internetowym można dokonywać za pomocą dodanie ich do koszyka i potwierdzeniem woli jego zakupu oraz wypełniając formularz zamówienia.
 • Składanie zamówień jest możliwe przez cała dobę, 7 dnie w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty, niedzielę i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 • Zamówienie nie zostanie zrealizowane jeśli klient nie wypełni formularza zamówienia oraz danych teleadresowych z poprawnym adresem e-mail oraz numerem telefonu.
 • W przypadku wystąpienie okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, sklep pfconline zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia, o czym poinformuje osobę składającą zamówienie.
 • Ceny towarów widoczne przy produktach są cenami brutto w polskich złotych i nie zwierają kosztów transportu. Koszty przesyłki podane są w zakładce WYSYŁKA na dole strony.
 • Sklep pfconline wystawia paragon lub fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę należy zaznaczyć okienko FAKTURA VAT oraz poprawianie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 • Sklep pfconline zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli nie odnotuje płatności na swoim koncie w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Zwroty i wymiany

 • Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymanie przesyłki, zgodnie z ustawa z dnia 2 marca 2000 roku

 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 • Towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania ( jest czysty, nie jest zniszczony lub uszkodzony oraz jest zapakowany w oryginalne opakowanie).
 • Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób zapewniający mu bezpieczny transport, jak również kompletny w woreczek do przechowywania oraz dodatkowe akcesoria będące częścią towaru.
 • Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi klient.
 • Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 • Zwroty rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych, a o wyniku klient zostanie poinformowany drogą mailową bądź telefonicznie.

Reklamacje

 • Asortyment dostępny w pfconline pochodzi od włoskiego producenta i jest oryginalny.
 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji z powodu niezgodności produktu z umową.
 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu oraz posiada oryginalny dokument zakupu (paragon lub faktura)
 • W przypadku skorzystanie z tego prawa należy wypełnić druk reklamacyjny znajdujący się w zakładce ZWROTY I WYMIANY, oraz odesłać go wraz z reklamowanym towarem i podpiętym dowodem zakupu.
 • Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od otrzymania jej przez sklep.
 • W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniona na nowy, w przypadku gdy nie będzie to możliwe z powodu braku danego modelu w magazynie, klient otrzyma zwrot równowartości cent towary lub zaoferuje mu inny asortyment dostępny w salonie.
 • Zwrot środków nastąpi analogicznie do formy płatności wybranej przez klienta.
 • Zdjęcia asortymentu znajdujące się a salonie pfconline są jedynie prezentacją dostępnych modeli i nie stanowią podstawy do reklamacji. Różnice w wyglądzie dostarczonego towaru, które mogą wynikać z innych parametrów monitora klienta nie będą rozpatrywane.
 • Odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumenckiego z umową będzie wyłączona, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub powinien był wiedzieć (ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku).

Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe są przetwarzane przez sklep pfconline na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 • Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 • Zapisując się do newslettera klient wyraża zgodne na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych oraz promocyjnych.
 • Administratorem danych osobowych jest Powierza Family Company i nie udostępnia ich innym podmiotom w calach marketingowych.
 • Klienta ma prawo wglądu i zamiany swoich danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 • pfconline zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminy, wszelkie zmiany obowiązują od dnia publikacji ich na stronie.
 • pfconline zabrania wykorzystywania przez klientów zdjęć, logotypów, układu graficznego oraz wszelkiej treści zamieszczonej w sklepie.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sprów powstałych pomiędzy pfconline a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę.