Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych od Państwa przez sklep internetowy pfconline , prowadzony pod www.pfconline.pl (dalej zwaną Witryną) przez Powierza Family Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 28 lokal 28, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienie poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystanie z Witryny.

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki Cookies są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystania z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

– dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych

– tworzenia statystyk, które pozwalają odczytać drogę poruszanie się klienta po serwisie

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowania plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowane opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w  ramach tzw. Logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witryn ę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacona pozwalają na otrzymywanie informacji takich jak np. IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacns został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkownika Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowym podczas rejestracji i dokumentowania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonanie zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

  • nazwisko i imię,
  • adres zameldowania na pobyt stały,
  • adres do korespondencji, jeśli jest on inny niż adres zameldowania,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.